Radonkorjaukset ja –mittaukset

Sisäilman hajuton ja näkymätön terveydelle vaarallinen haitta on radonkaasu. Osastomme asiantuntija on saanut STUK:n kurssituksen radonkorjauksiin. Radonkorjauksista meillä on yli 10 vuoden kokemus.

Radonmittaus on ainoa tapa, jolla voi selvittää radonpitoisuuden.  Lyhytaikaset mittaukset tehdään parhaiten kylmän kauden aikana 1.9. – 30.4., parhaiten silloin kun maan kuori on vielä jäätyneenä rakennuksen ulkopuolella.15.12.2018 astuu voimaan uudistettu säteilylainsäädäntö, jonka myötä uusi  radonpitoisuuden viitearvo on asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa 300 Bq/m3, kun aikaisempi arvo on ollut 400 Bq/m3.

Teemme radonpitoisuuksien mittausta ns. pikamittauksella, 24 tai 48 tuntia, jolloin mitataan sen hetkisen pitoisuuden keskiarvo, jolla saadaan suuntaa antava tieto pitoisuuksien määrästä. Virallisen mittauksen teemme Stuk:n mittauspurkkeja käyttäen 2 kk:n ajalla.
Lisätietoja STUK.

Pikamittaus on myös nopea tapa selvittää, onko esim. laatan tai kellarikerroksen päällä tehtävän remontin yhteydessä syytä erityisesti panostaa radonkaasun torjuntaan.

Teemme kokonaisvaltaisesti radonkorjaukset, olivatpa ne sitten tiivistyksiä, korvausilmareittien tekoa, radonkaivojen tai radon imupisteiden rakentamista sisällä tai ulkona tai maan alla. Maan alla voidaan monessa tapauksessa käyttää kiinteistön salaojaputkia, kunhan putkistojen kunto on toimiva. Salaojaputkiston toimivuuden ylläpito on tärkeä osa myös kiinteistön kuivanapitossa. Palveluumme sisältyy suunnittelu ja myös oheistöiden teko, kuten koteloinnit, maalaamiset, putki- ja sähkötyöt.

  • radonmittaukset
  • radonkorjaustöiden suunnittelu
  • radonkorjaukset
  • kaikki radonkorjausjärjestelmästä tms. johtuvat kirves-, maalaus- ja infratyöt