Radonkorjaukset ja –mittaukset

Sisäilman hajuton ja näkymätön terveydelle vaarallinen haitta on radonkaasu. Osastomme asiantuntija on saanut STUK:n kurssituksen radonkorjauksiin. Radonkorjauksista meillä on yli 10 vuoden kokemus.

Radonmittaus on ainoa tapa, jolla voi selvittää radonpitoisuuden.  Lyhytaikaset mittaukset tehdään parhaiten kylmän kauden aikana 1.9. – 30.4., parhaiten silloin kun maan kuori on vielä jäätyneenä rakennuksen ulkopuolella.15.12.2018 astui voimaan uudistettu säteilylainsäädäntö, jonka myötä uusi  radonpitoisuuden viitearvo on asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa 300 Bq/m3, kun aikaisempi arvo on ollut 400 Bq/m3.

Teemme asuinrakennuksissa radonpitoisuuksien mittausta ns. pikamittauksella, 24 tai 48 tuntia, jolloin mitataan sen hetkisen pitoisuuden keskiarvo, jolla saadaan suuntaa antava tieto pitoisuuksien määrästä. Mittauksia teemme mm. Stuk:n mittauspurkkeja käyttäen 2 kk:n ajalla. Lisätietoja STUK.

Pikamittaus on myös nopea tapa selvittää, onko esim. laatan tai kellarikerroksen päällä tehtävän remontin yhteydessä syytä erityisesti panostaa radonkaasun torjuntaan.

Teemme kokonaisvaltaisesti radonkorjaukset, olivatpa ne sitten tiivistyksiä, korvausilmareittien tekoa, radonkaivojen tai radon imupisteiden rakentamista sisällä tai ulkona tai maan alla. Maan alla voidaan joissakin  tapauksissa käyttää kiinteistön salaojaputkia, jos putkisto on "kuiva". Salaojaputkiston toimivuuden ylläpito on tärkeä osa myös kiinteistön kuivanapidossa. Palveluumme sisältyy suunnittelu ja myös oheistöiden teko, kuten koteloinnit, maalaamiset, putki- ja sähkötyöt.

Radonkaasun imuspiste voidaan asentaa sisälle tai ulkopuolen kautta. Poistokaasu vaatii suojaetäisyyden, ei esim. ikkunan lähelle, jota käytetään tuuletukseen. Laitteen sähköistys otetaan taloyhtiöissä ensisijaisesti 24 h sähkön kautta, erillissopimuksella asunnon mittarista esim. takamittarin kautta. Vaihtoehtoja on useita.

Ensiapua on jo se, että tuuletusta parannetaan säätöventiileillä ja lattiarakoja sekä putkiläpiä tilkitään. Sitten esim. pikamittauksella pitoisuudet, jonka jälkeen päätös "varsinaisesta" radonkaasun pitoisuuden alentamiskorjauksesta.

  • radonmittaukset
  • radonkorjaustöiden suunnittelu
  • radonkorjaukset
  • kaikki radonkorjausjärjestelmästä tms. johtuvat kirves-, maalaus- ja infratyöt